Arbetsmiljö

Verksamheten inom ELIT skall bedrivas under säkra och stimulerande förhållande med respekt för tillit till individen och på ett sådant sätt, att vi inte riskerar människors ohälsa och miljö.

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner, utan också, att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.