Kvalitet och miljö

Verksamheten skall bedrivas så att våra resurser används på ett effektivt och rationellt sätt, där kundens behov och krav sätts i fokus. Våra tjänster skall kännetecknas av rätt kvalitet och vara färdiga på avtalad tid.

Vår produktion skall bedrivas på ett sådant sätt, att vi inte försämrar eller riskerar människors hälsa och miljö för nuvarande eller kommande generationer. I de fall det förekommer produkter som ger mindre miljöpåverkan genom sin konstruktion eller energi effektivitet skall vi, om möjligt, föreslå och erbjuda våra kunder dessa.