KV Bågfilen - Nytt projekt i Karlskrona

2017-02-28

ELIT har fått möjligheten att vara med att utföra el och säkerhetsinstallationer vid nybyggnation av lokaler för grossistverksamhet åt Storel och Dahl.