Teleteknik - Med kundens behov i fokus

Teleteknik och teleinstallationerInstallation av teleteknik ställer mycket höga krav på kvalitet och driftssäkerhet. ELIT behärskar alla former av teleteknik med tillhörande service. Vi utför allt från konstruktion till registrering av interna telenät.

Vi installerar:

Centralantennanläggningar

Ljudanläggningar och Bildanläggningar

För offentliga lokaler och konferensrum.


Vår breda kompetens garanterar en pålitlig och lönsam installation. ELIT är en samarbetspartner som är seriös, kompetent och har tillgång till rätt produkter för ditt behov.